Leadership program accelerate

 • Jak vytvořit fungující tým, který dodává výsledky a pracuje s nadšením pro věc?
 • Jak pracovat s potenciálem u sebe i u druhých?
 • Jak vytvořit prostředí, ve kterém je možné být skutečně produktivní?
 • Jak vytvořit v týmu proklientskou orientaci?

Odpovědi na tyto otázky tvoří pilíře Leadership programu Accelerate, který na míru přesně podle vaší situace připravíme pro juniorní i seniorní manažery a leadery. Kurz pro manažery rozvíjí kompetence zejména v těchto oblastech leadershipu:

 • Řízení výkonu a dosahování výsledků
  Nastavuje cíle a standardy jak pro sebe tak i tým, pravidelně měří pokrok v jejich realizaci a vytrvale pracuje na jejich splnění či překročení.
 • Strategické myšlení
  Na základě trendů a situace na trhu stanovuje strategický směr a priority, vytváří strategický plán a rozpracovává ho do krátkodobých i střednědobých cílů.
 • Řízení změn
  Iniciuje a implementuje změny v organizaci tak, aby byly přijaty a vedly k očekávaným výsledkům.
 • Bezvadná spolupráce
  Spolupracuje napříč firmou, domlouvá a vytváří společná řešení pro zákazníka. Jedná empaticky a buduje dlouhodobá partnerství a vztahy.
 • Obchodní prozíravost a orientace na klienta
  Dobře rozumí principům businessu, různým systémům, procesům a funkcím v organizaci, což umožňuje rychlou orientaci a vhled. Je obchodně prozíravý, umí si poradit a vytvořit optimální řešení pro klienta.
 • Zvládání nejednoznačnosti a rozhodování 
  Nebojí se jednat bez velkého plánování a analýzy a zároveň se drží platné strategie firmy. Má dostatek sebedůvěry, aby jednal a rozhodoval. Efektivně se vyrovnává se změnami, nevyvede ho z míry náhlá změna situace. Zvládá riziko a nejistotu.
 • Inovace
  Sleduje vývoj trhu, oboru, zná nové příležitosti. Ví, co hýbe trhem a dokáže předvídat trendy. Podporuje inovativní myšlení ve svém týmu a zapojuje kreativní jedince. Dokáže včas změnit způsoby, jak se věci dělají, pokud je třeba.
 
Naše přání a mise je, aby absolventi našich manažerských kurzů a školení vytvářeli ve svých týmech prostředí, ve kterém se lidé cítí motivovaní a nacházejí ve své práci smysl, což se projevuje ve výkonnosti a dlouhodobé prosperitě.

REFERENCE

Co o spolupráci s námi řekl Aleš Peterka Obchodní ředitel, Iron Mountain