„Art of Change jsem si pro spolupráci vybral zejména pro jejich přirozenost a lidskost s jakou komunikují se svými klienty. Již od prvních konzultací byl zřejmý upřímný zájem o poznání a rozvoj mé osoby, což mělo významný dopad na vybudování vzájemné důvěry. Bylo mi umožněno uvědomit si význam pravidelných 121 setkání s členy týmu, zlepšil jsem schopnost podávat zpětnou vazbu, intenzivněji přemýšlet o motivaci týmu a komunikovat nepříjemná témata. Diana je zkušeným koučem s úžasnou schopností pokládat i nepříjemné otázky s elegancí a přitom s naléhavostí najít na danou otázku odpověď. To, co ve mně za celou spolupráci rezonuje nejvíce, je přímost, s jakou je Diana schopna komunikovat a sdělovat své myšlenky. Zejména pokud se člověk dokáže oprostit od svého ega, uvědomí si, jak je tato přímost důležitá jak v pracovním, tak osobním životě. Společně s Dianou a Janou jsme byli schopni identifikovat rozvojové stránky členů týmu a implementovat je do jejich osobních cílů. Díky spolupráci s Art of Change bylo zvládnutí mé nové pozice snazší a to jak pro mne, tak pro celý tým.“

Aleš Peterka
obchodní ředitel Iron Mountain