„Art of Change som si pre spoluprácu vybral najmä pre ich prirodzenosť a ľudskosť, s akou komunikujú so svojimi klientmi. Už od prvých konzultácií bol zrejmý úprimný záujem o poznanie a rozvoj mojej osoby, čo malo významný dopad na vybudovanie vzájomnej dôvery. Bolo mi umožnené uvedomiť si význam pravidelných 1-2-1 stretnutí s členmi týmu, zlepšil som si schopnosť podávať spätnú väzbu, intenzívnejšie premýšľať o motivácií tímu a komunikovať nepríjemné témy. Diana je skúseným koučom s úžasnou schopnosťou klásť i nepríjemné otázky s eleganciou a pritom s naliehavosťou nájsť na danú otázku odpoveď. To, čo vo mne počas celej spolupráce rezonuje najviac, je priamosť, s akou je Diana schopná komunikovať a vyjadrovať svoje myšlienky. Najmä pokiaľ sa človek dokáže oprostiť od svojho ega, uvedomí si, ako je táto priamosť dôležitá ako v pracovnom, tak aj osobnom živote. Spoločne s Dianou a Janou sme boli schopní identifikovať rozvojové stránky členov tímu a implementovať ich do ich osobných cieľov. Vďaka spolupráci s Art of Change bolo zvládnutie mojej pozície jednoduchšie a to ako pre mňa, tak aj pre celý tím.“

Aleš Peterka
obchodný riaditeľ Iron Mountain