Koučing a mentoring pre jednotlivcov aj tímy

  • Čo koučing prináša koučovaným a ako sa to pozná?
  • Čomu v Art of Change hovoríme profesionálne koučovanie?
  • Prečo dopĺňať formálne vzdelávanie o koučing či mentoring?

V Art of Change sme veľkí fanúšikovia a podporovatelia koučingu a mentoringu. Koučovia Art of Change sú certifikovaní na profesionálnej úrovni a toto vzdelanie prepájajú s vlastnou manažérskou a obchodnou praxou v nadnárodných spoločnostiach. To tvorí dobrý základ pre vytváranie partnerských vzťahov, ktoré sú v koučovaní a mentoringu žiaducim základom pre dosahovanie výsledkov.

Koučing vnímame ako individuálnu cestu k naplneniu potenciálu človeka a jeden z najefektívnejších spôsobov osobného a profesného rozvoja. Profesionálne koučovanie prináša veľa užitočných výhod:

  • nové perspektívy a nadhľad k osobným či profesným výzvam,
  • odvahu púšťať sa do nových vecí a opúšťať tie staré,
  • sebadôveru a väčšiu istotu v rozhodovaní,
  • vyššiu spokojnosť v medziľudských vzťahoch,
  • osobnú spokojnosť a viac radosti do života,
  • vyššiu produktivitu a schopnosť dosahovať výsledky.

Profesionálne koučovanie umožňuje efektívnejšie učenie, ale tiež pomáha jasne definovať ciele zamerané na budúcnosť a vytvárať záväzky s konkrétnymi výstupmi. Prevažná väčšina firiem (86%), ktoré investovali do koučovania tvrdia, že ich investícia sa im vždy prinajmenšom vrátila (Zdroj: ICF Global Coaching Client Study, spracované PriceWaterhouseCoopers).

Koučing v Art of Change má profesionálnu podobu, naši koučovia absolvovali min. 1000 hodín praxe, certifikované vzdelanie a medzinárodnú profesnú skúšku v úrovni Professional Certified Coach (celosvetovo uznávaný systém vzdelávania a certifikácie koučov International Coach Federation).

Art of Change tiež podporuje profesný rozvoj koučov v spolupráci s českou organizáciou International Coach Federation. Každý mesiac sa v našich priestoroch konajú stretnutia koučov a podporovateľov koučingu pod hlavičkou tejto globálnej organizácie.