Venuje sa oblasti vedenia a rozvoja ľudí, organizačného rozvoja, riadenia obchodu a samotného obchodného procesu, celkovej klientskej skúsenosti, ale i „prostému prežitiu manažéra“ a udržateľnému dosahovaniu výsledkov vo firemnom priestore i mimo neho.

Spolupráca s Art of Change začala v roku 2015 najmä na projektoch so zameraním na obchodné procesy a tímy a v spolupráci s partnerom Art of Change, spoločnosťou Imparta.

Dušan Šemrinec vyštudoval informačné technológie na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Okrem toho, strávil štúdiom v Spojených štátoch dva semestre. Absolvoval tiež základní výcvik kouča, ktorý potom prehĺbil najmä vo svojej manažérskej praxi.

Baví ho pomáhať k úspechu ľuďom okolo seba, prinášať zlepšenie alebo inšpiráciu do práce a života. Okrem svojej rodiny rád trávi čas fotením a rôznymi technológiami.

Skúsenosti získal ako konzultant a kouč v menších tréningových firmách a neskôr v spoločnostiach Opel, Raytheon a ING/NN. Bol zodpovedný za vedenie pobočky pre ČR/SR, zastával pozíciu riaditeľa stratégie obchodu poisťovne pre Českú a Slovenskú republiku, bol obchodným riaditeľom internej siete s veľkosťou viac ako 600 ľudí, viedol oddelenie ľudských zdrojov pre obchod. V ING bol tiež súčasťou česko-slovenského i európskeho talent programu.

Preferuje riešenie „nelineárnych“ úloh, ku ktorým pristupuje bez predsudkov a pripravených šablón. So svojimi klientmi rieši oblasti, ktoré potrebujú zlepšenie, dôvody k týmto zlepšeniam a následne takisto cieľový stav, ktorý chcú dosiahnuť. Spoločne s nimi hľadá ich vlastnú jedinečnú cestu k dosiahnutiu cieľov. Koučovanie vníma ako podporu koučovaného na ceste k úspechu.

Konzultácie smeruje do oblastní vedenia a rozvoja ľudí, organizačného rozvoja, riadenia obchodu a samotného obchodného procesu, celkovej klientskej skúsenosti, ale i do „prostého prežitia manažéra“ a udržateľného dosahovania výsledkov vo firemnom priestore.

Konzultáciám, koučovaniu a tréningu sa profesionálne venoval v rokoch 2004-2006 a aktuálne od roku 2015. Má viac ako 200 odkoučovaných hodín. Konzultácie a koučing realizuje v slovenčine a angličtine.

Profesné certifikované vzdelanie:

 


PROFIL A SKÚSENOSTI

na portále LinkedIn