Leadership program accelerate

 • Ako vytvoriť fungujúci tím, ktorý podáva výsledky a pracuje s nadšením pre vec?
 • Ako pracovať s potenciálom u seba aj u druhých?
 • Ako vytvoriť prostredie, v ktorom je možné byť skutočne produktívny?
 • Ako vytvoriť v tíme proklientskú orientáciu?

Odpovede na tieto otázky tvoria piliere Leadership programu Accelerate, ktorý Vám pripravíme pre juniorných či seniorných manažérov na mieru podľa Vašich potrieb. Ide najmä o  rozvoj v týchto leadership kompetenciách:

 • Riadenie výkonu a dosahovanie výsledkov
  Nastavuje ciele a štandardy ako pre seba tak aj pre celý tím, pravidelne meria pokrok v ich realizácií a vytrvale pracuje na ich splnení či prekročení.
 • Strategické myslenie
  Na základe trendov a situácie na trhu stanovuje strategický smer a priority, vytvára strategický plán a rozpracováva ho do krátkodobých a strednodobých cieľov.
 • Riadenie zmien
  Iniciuje a implementuje zmeny v organizácii tak, aby boli prijaté a viedli k očakávaným výsledkom.
 • Bezchybná spolupráca
  Spolupracuje naprieč firmou, dohaduje a vytvára spoločné riešenia pre zákazníka. Jedná empaticky a buduje dlhodobé partnerstvo a vzťahy.
 • Obchodná prezieravosť a orientácia na klienta
  Dobre rozumie princípom businessu, rôznym systémom, procesom a funkciám v organizácií, čo umožňuje rýchlu orientáciu a vhľad. Je obchodne prezieravý, vie si poradiť a vytvoriť optimálne riešenia pre klienta.
 • Zvládanie nejednoznačnosti a rozhodovania
  Nebojí sa jednať bez veľkého plánovania a analýzy a zároveň sa drží platnej stratégie firmy. Má dostatok sebadôvery, aby jednal a rozhodoval. Efektívne sa vyrovnáva so zmenami, nevyvedie ho z miery náhla zmena situácie. Zvláda riziko a neistotu.
 • Inovácia
  Sleduje vývoj na trhu, v odbore, pozná nové príležitosti. Vie, čo hýbe trhom a dokáže predvídať trendy. Vo svojom tíme podporuje inovatívne myslenie a zapája kreatívnych jedincov. Pokiaľ je to potrebné, dokáže včas zmeniť spôsoby, ako veci robiť.
 
Naším prianím a misiou je, aby absolventi našich leadership programov vytvárali vo svojich tímoch prostredie, v ktorom sa ľudia cítia motivovaní a nachádzajú vo svojej práci zmysel, čo sa prejavuje vo výkonnosti a dlhodobej prosperite.

REFERENCIE

Čo o spolupráci s nami povedal Aleš Peterka
Obchodný riaditeľ, Iron Mountain