Rozvoj a transformácia obchodných tímov

  • V čom je rozdiel medzi najúspešnejšími a priemernými obchodníkmi?

  • Čo je potrebné urobiť pre to, aby sa obchodník stal dôveryhodným obchodným partnerom?
  • Ako manažéri udržiavajú obchodníkov v kondícii?

Najlepší obchodníci vedia predať a prijať informácie empatickým spôsobom a navyše vytvárajú pre klienta hodnotu na každom stretnutí. Neváhajú klásť náročné otázky, skutočne počúvajú čo klienta zamestnáva každý deň a navrhujú riešenia podľa potreby. Potom sú vnímaní klientom ako dôveryhodní obchodní partneri.

Rozvojový program Art of Selling učí ako na to, ale zároveň mení postoj obchodníkov z pozície „Ako čo najviac predať?“ do pozície „Ako môžem klientovi pomôcť čo najlepšie nakúpiť …?“

Program je určený pre B2B tímy, kombinuje rôzne vzdelávacie prístupy od súborov animácií dostupných na online platforme i-coach, cez počítačové simulácie obchodných jednaní, tréningové moduly, prípadové štúdie až po koučing obchodníkov ich manažérmi.

Súbor týchto rôznych aktivít rozložených v čase je vysoko účinný z hľadiska dosiahnutia zmeny v spôsobe predaja.
Prístup Art of Selling bol úspešne implementovaný do väčších i menších obchodných firiem v spolupráci s anglickou konzultačnou spoločnosťou Imparta Ltd.

REFERENCIE

čo o spolupráci s nami povedala Štěpánka Svobodová
Learning&Development Director, Telefónica

VIAC INFORMÁCIÍ

nájdete na stránkach nášho partnera Imparta