Ako NASA buduje tímy - Umenie tímovej súhry

  • Prečo sú niektoré tímy super úspešné a niektoré problematické napriek tomu, že v nich v oboch prípadoch pracujú najlepší špecialisti svetovej úrovne vybavení špičkovými technológiami?
  • Ako sa dajú popísať rozdiely v atmosfére, ktorá v týchto tímoch vládne?
  • Akým spôsobom sa dá technicky aj expertne orientovaným tímom pomôcť vo vzájomnej komunikácii a zladenosti?

Tieto otázky si po mnohých rokoch riadenia tímov v NASA kládol Charlie Pellerin*, bývalý riaditeľ pre astrofyziku v NASA. Svojím výskumom došiel k poznaniu, že komunikácia a spolupráca v tímoch je riadená „neviditeľným poľom“ tzv.sociálneho kontextu. Ľudia tento kontext intuitívne vnímajú a chovajú sa podľa neho. Pre poznanie, ako toto pole v tom ktorom tíme funguje, definoval 8 foriem správania, ktoré je možné pozorovať a rozvíjať.

Týchto 8 foriem správania je priamo spojených so základnými sociálnymi potrebami a priamo ovplyvňuje to, ako sa ľudia v tíme cítia, s akým nasadením pracujú a aké výsledky dosahujú. Tieto správania Vám postupne predstavujeme krátkymi videami na našich sociálnych sieťach, sledujte nás na  LinkedIn alebo na Facebooku.

4-D System, ktorý vytvoril Charlie Pellerin, meria týchto 8 foriem správania na úrovni tímu alebo jednotlivca. Výsledkom sú tímové alebo individuálne správy, ktoré popisujú, čo funguje, čo menej a čo vôbec a aké kroky je potrebné spraviť pre udržanie či vylepšenie situácie. Opakované hodnotenie umožňuje tímom merať reálny pokrok a udržať pozornosť na tom, čo je kľúčové. Medzi jednotlivé hodnotenia zaraďujeme koučovanie jednotlivcov a tímov, workshopy alebo iné intervencie podľa aktuálnych potrieb. Neexistujú zázračné hodnotenia, vždy je potrebná aktivita a chuť veci meniť.

Tento systém, ktorý pomohol k súhre, úspechu a spokojnosti viac než tisíckam tímom po celom svete, je vhodný pre tímy, ktoré:

  • Dobre fungujú a chcú mať ešte lepšie výsledky a vyladiť svoju spoluprácu aj po ľudskej stránke.
  • Prešli náročným obdobím (projekty, fúzie, ekonomické neúspechy …) a potrebujú sa znovu naštartovať.
  • Potrebujú zmeniť svoje spolužitie a medziľudské vzťahy v práci.
  • Ktorých manažér pracuje na svojom leadershipe a ocenil by, keby tím išiel rovnakým smerom.
 

LETÁK NA STIAHNUTIE

Stiahnite si leták s ďalšími informáciami o tomto programe

REFERENCIE

Čo o spolupráci s nami povedal Thomas Mauersberger
Oblasť Stavba a zariadenia, Kaufland

VIAC INFORMÁCII

nájdete na stránkach nášho partnera 
4-D Systems

Charlie Pellerin pracoval v NASA ako výskumník, projektový manažér a neskôr ako vedúci divízie astrofyziky. Viedol niekoľko zásadných projektov, medzi nimi aj projekt Hubblovho Teleskopu. Po svojich skúsenostiach s vedením tímov a ich úspechmi a zlyhaniami sa stal profesorom managementu na univerzite v Colorade a svoje poznatky využil k vývoju „4D systems“ – komplexného systému pre prácu s jednotlivcami a tímami. V súčasnosti Charlie Pellerin naďalej rozvíja 4D systems a poskytuje ho manažérom a firmám v USA, Ázii a Európe. Svoj prístup opísal v knihe „How NASA Builds Teams, (Wiley 2007)“