Jak NASA buduje týmy

  • Proč jsou některé týmy superúspěšné a jiné problematické, byť v obou případech v nich pracují nejlepší specialisté světové úrovně vybavení špičkovými technologiemi?
  • Jak se dají popsat rozdíly v atmosféře, která v těchto týmech panuje?
  • Jakým způsobem se dá i technicky a expertně orientovaným týmům pomoci ve vzájemné komunikaci a sladěnosti?

Tyto otázky si kladl Charlie Pellerin*, bývalý ředitel pro astrofyziku z NASA, po mnoha letech řízení týmů v NASA. Svým výzkumem došel k poznání, že komunikace a spolupráce v týmech je řízena „neviditelným polem“ tzv. sociálního kontextu. Lidé intuitivně vnímají tento kontext a chovají se podle něj. Pro poznání, jak toto pole ve kterém týmu funguje, definoval 8 chování, která lze pozorovat a rozvíjet. 

Těchto 8 chování je přímo spojeno se základními sociálními potřebami a přímo ovlivňuje, jak se lidé v týmu cítí, s jakým nasazením pracují a jakých výsledků dosahují. Znalost těchto principů velmi usnadňuje vzájemnou spolupráci v týmu a manažerovi umožňuje efektivně volit různé přístupy k vedení lidí.

4-D System, který Charlie Pellerin vytvořil, měří těchto 8 chování na úrovni týmu nebo jednotlivce. Výsledkem jsou týmové nebo individuální zprávy, které popisují, co funguje a co méně nebo vůbec a jaké kroky je potřeba udělat k udržení či vylepšení situace. Opakované hodnocení umožnuje týmům měřit reálný pokrok a udržet pozornost na tom, co je klíčové. Mezi jednotlivými hodnoceními zařazujeme koučování jednotlivců i týmu, workshopy nebo jiné intervence podle aktuálních potřeb. Zázračná řešení neexistují, vždy je zapotřebí aktivita a chuť věci měnit.

Tento systém, který pomohl více než tisíci týmů po celém světě k souhře, úspěchu a spokojenosti, je vhodný pro týmy, které:

  • Dobře fungují a chtějí mít ještě lepší výsledky a vyladit svou spolupráci i po lidské stránce.
  • Týmy, které prošly náročným obdobím (projekty, fúze, ekonomické neúspěchy, apod.) a potřebují se znovu nastartovat.
  • Týmy, které potřebují měnit svoje soužití a mezilidské vztahy v práci.
  • Týmy, jejichž manažer pracuje na rozvoji svého leadershipu a manažerských dovedností.
 

LETÁK KE STAŽENÍ

Stáhněte si leták s dalšími informacemi o tomto programu

REFERENCE

Co o spolupráci s námi řekl Thomas Mauersberger
Oblast Stavba a zařízení, Kaufland

VÍCE INFORMACÍ

naleznete na stránkách našeho partnera 
4-D Systems

Charlie Pellerin pracoval v NASA jako výzkumník, projektový manažer a později jako vedoucí divize astrofyziky. Vedl několik zásadních projektů, mezi nimi i projekt Hubblova Teleskopu. Po svých zkušenostech s vedením týmů a jejich úspěchy i selháními se stal profesorem managementu na univerzitě v Coloradu a své poznatky využil k vývoji „4D systems“ – komplexního systému pro práci s jednotlivci a týmy. V současnosti Charlie Pellerin dále rozvíjí 4D systems a zprostředkuje ho manažerům a firmám v USA, Asii a Evropě. Svůj přístup popsal v knize „How NASA Builds Teams, (Wiley 2007)“