Ve své praxi trenéra a kouče leadershipu Róbert rád sleduje mnoho úspěšných kariérních i osobních příběhů lidí, s nimiž měl tu čest dlouhodobě a opakovaně pracovat. Životní energii a jasnou mysl získává při šálku dobré kávy a cestování po Skandinávii.

Róbertovy profesní zkušenosti se utvářely díky práci v různých oborech: korporátní sféra, veřejná
správa, třetí sektor. Jako vystudovaný psycholog pracoval v prostředí ozbrojených složek, později
z manažerské pozice vedl strukturu více než 70 lidí. Řídil několik školicích týmů a byl garantem
několika školicích programů.

Od roku 2013 pracuje jako školitel a kouč pro rozvoj vedoucích pracovníků. Spolupracuje
především s centry sdílených služeb nadnárodních korporací na komplexních školicích a
koučovacích programech (700 školicích dnů).

Po absolvování certifikovaných školení ICF (Mezinárodní federace koučů) v oblasti obchodního a
týmového koučování rozšířil své portfolio služeb o obchodní koučování individuálních klientů.
Jedná se o lidi, kteří chtějí aktivně modelovat svět kolem sebe, být nositeli změn nebo lídry ve
svém oboru. Mimo jiné se jedná o vedoucí pracovníky v oblasti financí, automobilového průmyslu
nebo maloobchodu.

Od roku 2019 uplatňuje své dovednosti a zkušenosti v rámci slovenské pobočky Art of Change.

Profesní certifikované vzdělání:

Business Coaching College, certifikované programy ICF:

 


PROFIL A ZKUŠENOSTI

na portálu LinkedIn