Koučink a mentoring pro jednotlivce i týmy

  • Co koučink přináší koučovaným a jak se to pozná?
  • Čemu v Art of Change říkáme profesionální koučování?
  • Proč doplňovat formální vzdělávání o koučink či mentorink?

V Art of Change jsme velcí fandové a podporovatelé koučinku a mentoringu. Koučové Art of Change jsou certifikováni na profesionální úrovni a toto vzdělání propojují s vlastní manažerskou a obchodní praxí v nadnárodních společnostech. To obvykle tvoří dobrý základ pro vytváření partnerských vztahů, které jsou v koučování a mentorinku žádoucím základem pro dosahování výsledků. Koučink nabízíme především manažerům a talentům, se kterými pracujeme nejčastěji na dovednostech v oblasti vedení lidí, leadershipu a zvládání profesních výzev.

Koučink vnímáme jako individuální cestu k naplnění potenciálu člověka a jeden z nejefektivnějších způsobů osobního a profesního rozvoje. Profesionální koučování přináší spoustu užitečných výhod:

  • nové perspektivy a nadhled k osobním či profesním výzvám,
  • odvahu pouštět se do nových věcí a opouštět ty staré,
  • sebedůvěra a větší jistota v rozhodování,
  • vyšší spokojenost v mezilidských vztazích,
  • osobní spokojenost a více radosti do života,
  • vyšší produktivita a schopnost dosahovat výsledků.

Profesionální koučování umožňuje efektivnější učení, ale také pomáhá jasně definovat na budoucnost zaměřené cíle a vytvářet závazky s konkrétními výstupy. Naprostá většina firem (86%), které investovaly do koučování, tvrdí, že jejich investice se jim vždy přinejmenším vrátila (Zdroj: ICF Global Coaching Client Study, zpracováno PriceWaterhouseCoopers).

Koučink v Art of Change má profesionální podobu, naši koučové absolvovali min. 1000 hodin praxe, certifikované vzdělání a mezinárodní profesní zkoušku v úrovni Professional Certified Coach (celosvětově uznávaný systém vzdělávání a certifikace koučů International Coach Federation).

Art of Change formou profesionálního koučování podporuje a rozvíjí zaměstnance i jednotlivce 45+ v projektu Umění druhého poločasu.