Energický a zapálený do rozvoje lidského potenciálu. Miluje psychodynamické uvažování o člověku. Řídí se heslem: Always a student, sometimes a teacher.

S Art of Change spolupracuje jako konzultant a kouč od roku 2014, současně má vlastní poradensko-terapeutickou praxi. V Art of Change se zaměřuje na vše, co souvisí s psychologií komunikace, sociální psychologií a stress managementem.

Martin vystudoval sociální patologii a sociální pedagogiku na Univerzitě Hradec Králové. Postgraduální vzdělání získal pod záštitou European Association for Transactional Analysis a České asociace pro transakční analýzu (TA). Jeho specializací je psychologické poradenství a koučování. Dále pak využívá TA modely pro pochopení fungování organizací a usnadnění změn ve fungování celých sociálních systémů.

Nejvíce zkušeností nasbíral v pojišťovnictví, kde pracoval jako interní trenér a kouč pro oblast SME, později jako manažerský kouč (Česká pojišťovna, a. s.). Dále pak jako externí konzultant Generálního ředitele pro rozvoj manažerů obchodní služby (Generali pojišťovna). Od roku 2014 pracuje jako nezávislý konzultant, kouč a poradce (terapeutické poradenství).

Martin má exkluzivní zkušenost s odhalováním psychopatických či jinak nebezpečných osobnostní při dosazování na pozice s významným společenským vlivem (piloti, top management atd.). Současně vyučuje ve výcviku pro budoucí business kouče pod záštitou Worldwide Association of Business Coaches (WABC).

Profesní certifikované vzdělání:

 


PROFIL A ZKUŠENOSTI

na portálu LinkedIn