Je průvodkyní změnou, dodává inspiraci na cestě. Hledá zdroje síly a naslouchá snům, které chtějí být naplněny. Má ráda kreativitu v myšlení i tvoření vlastníma rukama, objevuje nečekané možnosti a cesty pro sebe i své klienty.

Vystudovala psychologii na Filosofické fakultě University Karlovy. Věnovala se psychoterapii a arteterapii. Dovednosti kouče získala v mezinárodním programu The Art and Science of Coaching (Marilyn Atkinson), kanadské Erickson College a pokračovala Neurolingvistickým programováním na NLP akademii Erickson College. Svůj koučovací přístup rozvíjela na workshopech se Sirem Johnem Whitmorem (Emotional Leadership, Inner Game), T. Gallweym (Inner Game of Stress). Dále absolvovala Týmový koučink a výcvik pro facilitaci konfliktů a skupinových procesů.

V současné době se věnuje individuálnímu, týmovému koučování, vedení Master Mind skupin a koučovacích skupin s tématem, workshopům pro (znovu)nalezení a rozvoj kreativity a jejího využívání.

S AoC spolupracuje nejčastěji v roli kouče, facilitátora a konzultanta na projektech zaměřených na manažerský a osobnostní rozvoj.

Profesní certifikované vzdělání:

 


PROFIL A ZKUŠENOSTI

na portálu LinkedIn