ART OF CHANGE

Váš partner v rozvoji a vzdelávaní pre udržateľnú a zmysluplnú zmenu

Vo všetkom, čo robíme, sa odráža naše presvedčenie, že vo firmách je možné vytvoriť prostredie, v ktorom ľudí baví pracovať a napĺňať svoj potenciál. To prináša optimálny výkon a úspech našich klientov.

UMenie ÚSPeŠNe PRejsť ZMeNOU

  • Stojíme na pevných nohách: vďaka sieti špičkových zahraničných partnerov prinášame na Slovensko unikátne know-how.
  • Využívame celé spektrum rozvojových nástrojov, ktoré zabezpečia dosiahnutie vyššej úrovne skutočnej zmeny.
  • Spokojnosť našich klientov je pre nás najdôležitejšia, snažíme sa o bezchybnú spoluprácu a riadime sa princípmi bezpodmienečnej zodpovednosti, integrity a pokory.

Ako vytvoriť fungujúci tím, ktorý dodáva výsledky a pracuje s nadšením pre vec?

Dokážu sa vaši obchodníci svojou profesionalitou odlíšiť od priemeru a vytvoriť pre klienta skutočnú hodnotu?

Viete, že každý tím vytvára sociálny kontext, ktorý ovplyvňuje jeho výkonnosť a spokojnosť?

Úspech talent programov stojí na ochote a schopnosti talentov prevzať zodpovednosť za vlastný rozvoj.

Hľadáte profesionálnych a certifikovaných koučov so skúsenosťami z biznisu?
Čo má spoločné manažér a profesionálny hráč pokru? Efektívne rozhodovanie.

SME ZOHRATÝ TÍM

DUŠAN ŠEMRINEC

Partner, senior konzultant, kouč
Venuje sa oblasti vedenia a rozvoja ľudí, organizačného rozvoja, riadenia obchodu a samotného obchodného procesu, celkovej klientskej skúsenosti, ale i „prostému prežitiu manažéra“ a udržateľnému dosahovaniu výsledkov vo firemnom priestore i mimo neho.
Viac

KVETA UHRÍKOVÁ

Konzultant
Kveta rada ľudí spája a vytvára prostredie pre výmenu skúseností. Ako tréner, kouč, mentor a facilitátor pomáha druhým v tom, aby v dnešnom vysokom životnom tempe dokázali nájsť spôsob, motiváciu a energiu k napĺňaniu svojich životných priorít.
Viac

RÓBERT VAVRO

Konzultant
Róbert vo svojej praxi leadership trénera a kouča s radosťou pozoruje mnohé úspešné kariérne aj osobné príbehy ľudí, s ktorými má tú česť dlhodobo a opakovane spolupracovať. Životný elán a čistú myseľ získava pri šálke dobrej kávy a na cestách Škandináviou.
Viac

JANA BYCZKOWSKA

Partner
Baví ji učit se nové věci, setkávat se s novými lidmi a pouštět se do nových výzev. Jejím záměrem je žít život vědomě a nejlépe jak umí a inspirovat lidi kolem sebe k tomu, aby se vědomě snažili o totéž.
Více…

DIANA KOTKOVÁ

Partner
Spoluzaložila a společně s Janou řídí Art of Change. Každodenně společně s klienty pomáhá překlenout rozdíl mezi tím, kde jsou a kde by chtěli být ve svých profesních i soukromých životech. Je průvodkyní změnou.
Více…

HYNEK GLOS

Senior konzultant
Trenér, kouč a konzultant, který uplatňuje svoje schopnosti a možnosti v právě uvedeném pořadí a přitom s ohledem na potřeby a přání trénovaných, koučovaných a konzultujících.
Více…

TOMÁŠ ZUDA

Senior konzultant
Věnuje se rozvoji lidí formou individuálního i týmového koučování a workshopů od konce devadesátých let. Pracuje jako nezávislý konzultant, psycholog a kouč. S Art of change spolupracuje od roku 2014 a v současnosti je jeho hlavním projektem 4-D systems – Jak NASA buduje týmy.
Více…

SME PARTNEROM

ČO O NÁS HOVORIA KLIENTI?

LEADERSHIP PROGRAM

S Art of Change sme sa rozhodli nadviazať spoluprácu a spoločne vytvoriť program zameraný na leadership pre región strednej a východnej Európy. Ocenili sme, že už v rámci výberového konania s nami otvorene zdieľali svoje skúsenosti a nápady, a po finálnom rozhodnutí sme spoločne doladili obsah programu podľa našich potrieb…

Hana Jendrulkova

HR Manager Holding Central
and Eastern Europe

AKO NASA BUDUJE TÍMY

Veľmi pekne ďakujem (aj za svoj tím) za možnosť školenia tímovej spolupráce 4D NASA. Odborný aj osobitý prístup spoločnosti Art of Change nás príjemne oslovil, školenie prebiehalo vo veľmi príjemnej a zároveň prínosnej atmosfére. Doporučujeme!

Thomas Mauersberger

Oblasť Stavba a zariadenia

ROZVOJ OBCHODNÝCH TÍMOV

V praxi sa nám potvrdilo, že koncept dlhodobého vzdelávania vedie k trvalej zmene prístupu našich ľudí. Do programu Sales Academy je zapojených cca. 40 riaditeľov a manažérov, ktorí sa rozvíjajú v oblasti vedenia ľudí a manažérskeho koučovania. Zároveň programom prechádza tri sto obchodníkov, u ktorých sa nám darí, aby sa stali lepšími a dôveryhodnejšími konzultantmi pre svojich zákazníkov…

Štěpánka Svobodová

Learning&Development Director

KOUČOVANIE A MENTORING

Art of Change som si pre spoluprácu vybral najmä pre ich prirodzenosť a ľudskosť, s akou komunikujú so svojimi klientmi. Už od prvých konzultácií bol zrejmý úprimný záujem o poznanie a rozvoj mojej osoby, čo malo významný dopad na vybudovanie vzájomnej dôvery. Bolo mi umožnené uvedomiť si význam pravidelných 1-2-1 stretnutí s členmi týmu, zlepšil som si schopnosť podávať spätnú väzbu…

Aleš Peterka

Oobchodný riaditeľ

TALENT PROGRAM

Jana is a great partner for development and running of Talent Development Programs. We have been working very closely together for couple of years now and her drive, passion and total engagement is contagious and spreads to all participants. I particularly admire her energy and ability to engage with audience, pretty much any time. 

Daniela Razimova

Chief HR Officer

LEADERSHIP PROGRAM

S Janou Byczkowskou, Dianou Kotkovou a Dušanom Šemrincom spolupracujem už niekoľko rokov a to predovšetkým v oblasti rozvoja manažérskych schopností našich manažérov a talentov. Prečo rada využívam ich služby? Pretože, ako už názov ich spoločnosti napovedá, skutočne dosahujú reálnych zmien a posunov v zručnostiach a postojoch ich klientov…

Martina Ježková

HR Director