„S Art of Change sme sa rozhodli nadviazať spoluprácu a spoločne vytvoriť program zameraný na leadership pre región strednej a východnej Európy. Ocenili sme, že už v rámci výberového konania s nami otvorene zdieľali svoje skúsenosti a nápady, a po finálnom rozhodnutí sme spoločne doladili obsah programu podľa našich potrieb. Do programu sme zahrnuli workshopy, tímový coaching i aktívnu prácu s doporučenou literatúrou. Počas programu lektori Art of Change dokázali motivovať účastníkov k tomu, aby v malých tímoch zdieľali svoje manažérske výzvy a vzájomne si pomáhali pri ich riešení. Vytvorili atmosféru dôvery, prostredia, kde je spätná väzba vítaná a vnímaná ako prirodzená cesta k zlepšeniu. Program si udržal po celú dobu dynamiku, ale napriek celkovej náročnosti bolo aj veľa momentov, kedy sa všetci od srdca zasmiali. Záverečné prezentácie účastníkov, ktoré prebehli za účasti nášho top manažmentu boli veľmi vydarené a vyvolali v našich spoločnostiach ďalšiu vlnu záujmu o tento program.“

Hana Jendrulkova
HR Manager Holding Central and Eastern Europe, Atlas Copco s.r.o