„S Art of Change jsme se rozhodli navázat spolupráci a vytvořit společně program zaměřený na leadership pro region Střední a Východní Evropa. Ocenili jsme, že již v rámci výběrového řízení s námi otevřeně sdíleli své zkušenosti a nápady, a po finálním rozhodnutí jsme společně doladili obsah programu podle našich potřeb. Do programu jsme zahrnuli workshopy, týmový coaching i aktivní práci s doporučenou literaturu. Během programu dokázali lektoři Art of Change účastníky motivovat k tomu, aby v malých týmech sdíleli své manažerské výzvy a vzájemně si pomáhali v jejich řešení. Vytvořili atmosféru důvěry, prostředí, kdy je zpětná vazba vítaná a vnímaná jako přirozená cesta ke zlepšení. Program si udržel po celou dobu dynamiku, a i přes celkovou náročnost se našla i spousta okamžiků, kdy se všichni i od srdce zasmáli. Závěrečné prezentace účastníků, které proběhly za účasti našeho top managementu, byly velmi zdařilé a vyvolaly další vlnu zájmu o tento program v našich společnostech.“

Hana Jendrulkova
HR Manager Holding Central and Eastern Europe, Atlas Copco s.r.o