„V praxi sa nám potvrdilo, že koncept dlhodobého vzdelávania vedie k trvalej zmene prístupu našich ľudí. Do programu Sales Academy je zapojených cca. 40 riaditeľov a manažérov, ktorí sa rozvíjajú v oblasti vedenia ľudí a manažérskeho koučovania. Zároveň programom prechádza tri sto obchodníkov, u ktorých sa nám darí, aby sa stali lepšími a dôveryhodnejšími konzultantmi pre svojich zákazníkov. Veľkým prínosom Sales Academy je tiež to, že zmena v prístupe a chovaní našich ľudí je jasne merateľná vďaka vopred definovaným kompetenciám. To jednak zvyšuje motiváciu našich zamestnancov a ich nasadenie v osobnom rozvoji, ale takisto nám to umožňuje dokázať vedeniu spoločnosti prínos tejto investície. “

Štěpánka Svobodová
Learning&Development Director

telefonica_logo