Vyhýbání se stížnostem a obviňování znamená převzetí odpovědnosti. I když si to často neuvědomujeme, tím že si stěžujeme nebo obviňujeme zaměřujeme pozornost na ty druhé – “oni nedodali včas, on chce nemožné, ona neřekne jasně, o co jí jde…” Přitom jediné, co můžeme ovlivnit je naše vlastní jednání. Skutečně efektivní týmy zavádějí pravidlo: “Místo stížnosti navrhni řešení, nebo stížnost zapomeň!”

Toto je asi jediné z osmi klíčových chování, u kterého nestačí, když se v něm zlepšuji sám, ale musím také aktivně upozorňovat druhé, když “uklouznou” a postěžují si.

ico-infoVÍCE INFORMACÍ

o programu Umění týmové souhry aneb Jak NASA buduje týmy