Po prázdninové přestávce se opět sešli v Art of Change zájemci na večerní přednášce z cyklu Umění druhého poločasu. Tématu Zdraví se věnovala MUDr. Ing. Tereza Hodycová, která se zabývá celostním zdravotním poradenstvím. Ve své profesi propojuje zdravotní a psychoterapeutickou práci.

Zdraví považuje většina lidí za jeden z nejdůležitějších aspektů života a ve druhém poločasu se toto vnímání ještě zvýrazňuje. Mnohokrát poločasovníci uvádějí jako signál, který silně vnímají, pocit vyhoření. Tereza se ve své přednášce zaměřila právě na stres a jeho důsledky okamžité i dlouhodobé. A také na postupy, kterými je možno zvládat akutní stres i jak posilovat odolnost proti negativním důsledkům dlouhodobého stresu.

V úvodu připomněla a detailně rozebrala „tři základní S“ pro udržení životní energie – strava, spánek, sport. Při tom jsem si uvědomil, jak málo dbáme (nebo hodně zanedbáváme) základy a pak se divíme, že nám energie ubývá.

Dále Tereza uvedla, že všechno dobré i nedobré, s čím se setkáváme se projeví dříve nebo později ve fyzickém těle. Proto je dobré ho vnímat a všímat si signálů, které nám sděluje formou emocí, buď příjemných nebo nepříjemných. A pokud na signály patřičně nereagujeme a zanedbáme je, tak pak třeba i formou bolesti.

Vysvětlila podstatu chemického působení hormonů a ukázala zajímavou animaci různých kombinací dopaminu, serotoninu a oxytocinu ve stavech úzkosti, štěstí a lásky. To by bylo možno nazvat chemickou podstatou emocí. Předepisovat chemikálie/léčiva pro dobré pocity nicméně není nejlepší způsob, jak ovlivňovat složitou rovnováhu v našem těle. Jednoznačně však doporučila zpěv nebo tanec jako techniky pro zlepšení nálady i odolnosti vůči škodlivému stresu.

V druhé části večera si účastníci měli možnost prakticky vyzkoušet energizující cvičení, které během několika minut výrazně zlepší náladu a může tak sloužit jako okamžitá první pomoc ve stresových situacích.

Na závěr nás Tereza seznámila s autogenním tréninkem, který je nazýván evropskou formou meditace a který, pokud pravidelně prováděn posiluje odolnost proti stresu. Vysvětlila jeho působení a provedla nás cvičením, při kterém jsme si měli možnost vyzkoušet jednu krátkou ukázku autogenního tréninku.

Tématem večera byl vztah mezi zdravím člověka a stresem, zvláště pak jeho dlouhodobým působením a následky, označovanými jako vyhoření. V duchu myšlenky, kterou Tereza zdůraznila: „Nepředávejte odpovědnost za své zdraví do cizích rukou,“ jsme získali řadu námětů, jak o své zdraví pečovat i ve druhém poločasu a vyzkoušeli jsme si i dvě zajímavá praktická cvičení.