Poslední předprázdninové setkání z cyklu Umění druhého poločasu se uskutečnilo 14.6. v prostorách Art of Change v Praze. Tentokrát se s námi podělila o své zkušenosti finanční poradkyně Eva Krhovská.

Finance jsou citlivé téma a velmi častá překážka k tomu, aby lidé plánovali druhý poločas podle toho, co má pro ně smysl. Eva uvedla přítomné do tajů financí s přehledem a zhostila se tématu ke spokojenosti přítomných. V úvodu se nás zeptala:

“Lidé se ve vztahu k penězům dělí do tří skupin. Buď o nich neradi mluví, nebo na nich sedí anebo si jich užívají. Do které skupiny patříte vy?“

 

Během večera jsme se zaměřili na to, co dělat, abychom měli ve druhém poločasu jistotu a zároveň svobodu dělat to, co má pro nás smysl. A jakou roli v tom hrají peníze.

Přes základy finanční gramotnosti jsme se dostali k Pyramidě jistot. Modelu, který do tvaru pyramidy klade ty nejdůležitější elementy pro vytvoření jistoty a svobody ve druhém poločasu. Velkou pozornost jsme věnovali bydlení, které je jedním ze základních kamenů a v současné situaci na trhu nemovitostí skýtá řadu příležitostí, ale i rizik. K dalším dílům stavebnice Pyramidy patří např. témata rezervy (jak velké, jak je vytvořit) nebo ochrana majetku (podpojištění či přepojištění).

Nejvíce mne zaujala myšlenka, že celá stavba Pyramidy začíná otázkou, kterou si málo klademe: „Co chci v oblasti peněz ve druhém poločasu?“ A samozřejmě odpovědí na ni, ke které dojdeme přes úvahy o plánování příjmů (lepší jsou ty pasivní, které nevyžadují naše bezprostřední aktivity) a výdajů v horizontu delším, než jsme zvyklí. Tedy v horizontu nikoliv měsíců ale představitelného druhého poločasu.

Kolik utratíte měsíčně za jídlo? Byla jedna z otázek, na kterou si účastníci večera měli zkusit odpovědět. A všichni jsme byli překvapeni, že částka je většinou mnohem větší, než si intuitivně myslíme. Obecně máme tendenci podhodnocovat pravidelné a nezbytné výdaje a pak býváme nemile překvapeni.
Dalším zajímavým tématem bylo, jakým způsobem, do jaké výše a jak dlouho podporovat svoje děti.

A na závěr nám Eva nabídla skutečně široce dostupný model investování. Jeho cílem je pravidelně investovat z průměrného výdělku tak, aby bylo zajištěno, že po dobu dvaceti let v důchodu budou investice dorovnávat příjmy z důchodu na úroveň výdělku před důchodem.

Což je velmi ilustrativní a atraktivní příklad toho, jak finanční gramotnost pomůže plánovat druhý poločas.
Abychom mohli dělat to co má pro nás smysl a zároveň být finančně zajištěni.

Eduard Bermann