Další diskusní a rozvojové setkání z cyklu Umění druhého poločasu se uskutečnil 17.5. v prostorách Art of Change. Průvodcem byl zkušený konzultant Mgr. Martin Kosek, který má široký pracovní záběr. Od diagnostiky přes psychosociální poradenství až k byznys koučinku.

Ve velmi důkladně připravené prezentaci se Martin ponořil společně s námi do tří témat.

1. Životní role člověka v druhém poločasu v souvislosti s otázkou „kdo jsem?“, kterou si člověk obvykle klade jednak v době dospívání a potom v dospělosti v období, kterému říkáme životní poločas. Účastníci si v jednoduché aktivitě uvědomili, jak velké množství rolí obvykle mají a které jsou opravdu důležité ve fázi života, kterou právě žijí. Vybrat 3 nejdůležitější role z pohledu své budoucnosti bylo zdravě zážitkové a alarmující zároveň…
Když jsme měli popsat deset kartiček s názvy rolí, zdálo se to některým příliš, ale všichni nakonec napsali a uvědomili si, že jich může být daleko více. Nicméně „nejdůležitější tři“ mohou být sice různé, ale jsou jen tři.

2. Druhá otázka, které jsme se dotkli, se týkala spokojenost a štěstí v druhé polovině života.
Martin připravil popisný pohled prostřednictvím výsledků seriózních sociologických průzkumů, které nedochází k jednoznačnému závěru, zda lidé žijící na území ČR v druhé polovině života jsou více spokojení než v první, ale vyvodil z nich několik zajímavých závěrů. Například, že profese nehraje ve spokojenosti významnější roli než rodina. Nebo jinak řečeno, lidé většinou přeceňují význam pracovního uplatnění z hlediska spokojenosti v životě. Na otázku „jsem spokojený“ jsme se podívali i ze subjektivních pohledů přítomných a zjistili, že ať už si do spokojenosti dáváme cokoliv, je to otázka, kterou si lidé v poločase života často kladou, a určitě je to téma, kterému se budeme i v budoucnu věnovat.

Martin přítomné povzbudil, aby se na spokojenost podívali ze tří časových perspektiv:

To mi připomnělo úvahu D. Kahnemana na téma spokojenosti a štěstí. Rozlišuje dva aspekty: štěstí, které člověk prožívá, když žije svůj život (štěstí prožívajícího já) a úsudek, který si člověk udělá, když hodnotí svůj život (štěstí pamatujícího já).

3. Aktivita “strom života“, nás uvedla do třetí části setkání. Byla zaměřena na pohled do budoucna a zároveň využití svých zkušeností a předností, tak abychom zpřesnili svoje směřování a naplnili svá přání. Líbila se mi věta: „Minulost je pouze informace“, která pomáhá si uvědomit, že žijeme v přítomnosti a směřujeme k budoucnosti. Jak často jsme svazováni minulými křivdami, nezdary a nepříjemnosti! A jak zbytečně nám to bere energii na to odpovědět si na otázku jak dál. Co chceme vykonat, zažít nebo změnit k lepšímu.

 

Autor: Eduard Bermann (webové stránky)