V dubnu rozjíždíme sérií diskusních setkání pro všechny z vás, kdo bilancujete. Ohlížíte se za uplynulým obdobím a pro to následující chcete mít nějakou vizi.

3 časté otázky ohledně poločasu

  1. Je poločas spojen s určitým věkem? Jak název napovídá, poločas se děje okolo poloviny života. Nicméně rozpětí může být docela velké. Na základě našich rozhovorů je možno říci, že věk zájemců se pohybuje od 40 až do 70. Průměrný věk je kolem 50. Pokud si myslíte, že jste v poločasu nebo k němu směřujete, neváhejte nám položit otázky, které vás zajímají. Bez ohledu na svůj věk.
  2. Kdo je typický „poločasovník“? Většina jsou úspěšní lidé. Mnozí dosáhli vrcholu své profesní kariéry v oboru. Nicméně se jim vrací otázka, která je nenechává v klidu: co je ještě přede mnou? Ocitli se na rozcestí, kde nejsou ukazatele směru. Tito lidé zjistili, že peníze a vysoké postavení ve firmě samy o sobě jim řešení neposkytnou. Hledají proces, který jim pomůže najít další krok, který uspokojí neklid, který šeptá v jejich duši.
  3. Existují specifické signály, že jsem skutečně v tomto období a že je třeba, abych s tím něco dělal? Celá záležitost kolem poločasu se může někomu jevit jako krize středního věku. Signály poločasu jsou rozmanité a individuální, nicméně vyvolávají podobný pocit, který je těžké nevnímat. Jako kamínek v botě, který je nepohodlný tak, že se musíte zastavit a něco s tím udělat. Pokud máte pocit, že jste v poločasu, měli byste přinejmenším zavolat a nezávazně zjistit, kde je je možno začít.

 

Zveme vás na úvodní diskusní setkání z cyklu Umění druhého poločasu.

Kde: prostory Art Of Change
Myslíkova 32, Praha 2, zvonek na domě

Kdy: 26. 4. 2018, 18:00- 20:30

Přihlášení: pozvanka@artofchange.cz

Cena: 400 Kč
Pro prvních 7 účastníků, kteří se zaregistrují, je cena pouze 300 Kč.
Večera se můžete zúčastnit i bez registrace.

 

Anotace:

Zajímá vás, jak být současně dobrým partnerem, milujícím potomkem svých rodičů, chápavým rodičem svým dětem, hravým a vstřícným prarodičem a k tomu spokojeným člověkem, který má svoji práci a své koníčky?
Kladete si otázky o smysluplnosti své další životní cesty?
V tom případě jste tu správně, tohle jsou témata, která nás opravdu zajímají.
Společně se podíváme na vztahy, které určují kvalitu života v jeho druhé polovině:
Vztah k partnerovi, rodičům, dětem, vnoučatům, přátelům, a především vztah sama k sobě. Zaměříme se na vztahová úskalí, která přicházejí právě ve druhém poločase života, jako například vyhoření v dlouhodobém vztahu, jak žít se zdravotním problémem partnera, jak se vypořádat s péčí o staré a často nemocné rodiče, jak plnit svoji dědečkovsko – babičkovskou roli, kde jsou hranice zdravé pomoci našim dětem v jejich rodičovské roli, kde jsou zdravé hranice v péči o sebe sama, kde jsme my a kam chceme jít.
V rámci našeho společně stráveného času se o těchto tématech nejen pobavíme, ale ukážeme si i jednoduchý a funkční model Vztahové mapy, který je příjemným a pravdivým průvodcem na cestě mapování a zkvalitňování našich vztahů.

 

Host večera: Jitka Šarlota Malinská

andragog, lektor, kouč, terapeut, krizový průvodce

Svojí původní profesí jsem zdravotní sestra, 25 let jsem pracovala v systému klasického zdravotnictví, 12 let na manažerské pozici a jako externí učitel na zdravotní škole a lékařské fakultě.
Souběžně jsem se vzdělávala v oblasti přírodní medicíny a psychologie, protože jsem stále více vnímala, že zdraví člověka závisí především na jeho ochotě a schopnosti vzít zodpovědnost za svůj život do svých rukou. Absolvovala jsem mnoho výukových programů naturopatické medicíny a již při práci ve zdravotnictví jsem se věnovala individuálnímu poradenství v oblasti zdravého životního stylu.
V roce 2005 jsem definitivně klasické zdravotnictví opustila a začala jsem se naplno věnovat vzdělávání v oblasti udržitelného zdravého životního stylu. Založila jsem společnost JOYin, kde jsem pořádala mnoho seminářů, přednášek, cyklických školení a publikovala do časopisů. Věnovala jsem se i individuální práci s klienty formou terapií a koučinku.
Souběžně jsem začala spolupracovat se společností Green ways v oblasti zelených potravin a v této společnosti jsem na pozici ředitelky sítě.
V současné době se věnuji především vzdělávání v oblasti udržitelného zdraví, osobního seberozvoje, vztahů a koučování pracovních týmů.