Katka je administrativní podporou celého týmu Art of Change. Jejím úkolem je zajišťovat chod kanceláře, komunikovat s klienty i dodavateli. Můžete se na ni obrátit s jakýmkoliv dotazem či záležitostí, kterou potřebujete v souvislosti s Art of Change vyřešit, bude vám ochotně k dispozici. Jejím cílem je vytvořit milé prostředí k práci. Spokojenost klientů a kolegů je pro ni odměnou.