Stanka se profesionálně věnuje práci s lidmi již 20 let. S porozuměním a respektem doprovází své klienty v jejich osobním a profesním růstu. Pomáhá jim žít své výzvy a sny novými způsoby, s větším uvědoměním si sebe sama. 

S Art of Change spolupracuje v roli facilitátora a kouče na projektu Umění týmové souhry: Jak NASA buduje týmy. Je nadšená, že se může podílet na šíření poznání, že komunikace a spolupráce v týmech všech velikostí je řízena „neviditelným polem“ sociálního kontextu a taky na tom, jak toto poznání lze využít v praxi.

Koučování se aktivně věnuje od roku 2011 v rámci rozvojových programů a individuálních zakázek. Koučuje v češtině, slovenštině a angličtině.

Dále pracuje jako lektor a facilitátor v sebezkušenostních programech zaměřených na pochopení základního směřování, přinášení vlastního “člověčenství” a autenticity do osobního a pracovního života a uvědomění si vlastní moci a osobní síly.

Se zapálením se věnuje wellbeingu s jeho hlubšími aspekty dobře prožitého života, které rozvinula do wellbeing konceptu a pracuje s ním v rámci seminářů nebo individuálních konzultací.

Profesní certifikované vzdělání:

 


PROFIL A ZKUŠENOSTI

na portálu LinkedIn