fbpx
17.2.2016

LEADERSHIP PROGRAM ACCELERATE

Jak vytvořit fungující tým, který dodává výsledky a pracuje s nadšením pro věc?

Jak pracovat s potenciálem u sebe i u druhých?

Jak vytvořit prostředí, ve kterém je možné být skutečně produktivní?

Jak vytvořit v týmu proklientskou orientaci?

Odpovědi na tyto otázky tvoří pilíře Leadership programu Accelerate, který na míru přesně podle vaší situace připravíme pro juniorní i seniorní manažery a leadery. Kurz pro manažery rozvíjí kompetence zejména v těchto oblastech leadershipu:

 • Řízení výkonu a dosahování výsledků
  Nastavuje cíle a standardy jak pro sebe tak i tým, pravidelně měří pokrok v jejich realizaci a vytrvale pracuje na jejich splnění či překročení.
 • Strategické myšlení
  Na základě trendů a situace na trhu stanovuje strategický směr a priority, vytváří strategický plán a rozpracovává ho do krátkodobých i střednědobých cílů.
 • Řízení změn
  Iniciuje a implementuje změny v organizaci tak, aby byly přijaty a vedly k očekávaným výsledkům.
 • Bezvadná spolupráce
  Spolupracuje napříč firmou, domlouvá a vytváří společná řešení pro zákazníka. Jedná empaticky a buduje dlouhodobá partnerství a vztahy.
 • Obchodní prozíravost a orientace na klienta
  Dobře rozumí principům businessu, různým systémům, procesům a funkcím v organizaci, což umožňuje rychlou orientaci a vhled. Je obchodně prozíravý, umí si poradit a vytvořit optimální řešení pro klienta.
 • Zvládání nejednoznačnosti a rozhodování 
  Nebojí se jednat bez velkého plánování a analýzy a zároveň se drží platné strategie firmy. Má dostatek sebedůvěry, aby jednal a rozhodoval. Efektivně se vyrovnává se změnami, nevyvede ho z míry náhlá změna situace. Zvládá riziko a nejistotu.
 • Inovace
  Sleduje vývoj trhu, oboru, zná nové příležitosti. Ví, co hýbe trhem a dokáže předvídat trendy. Podporuje inovativní myšlení ve svém týmu a zapojuje kreativní jedince. Dokáže včas změnit způsoby, jak se věci dělají, pokud je třeba.

Naše přání a mise je, aby absolventi našich manažerských kurzů a školení vytvářeli ve svých týmech prostředí, ve kterém se lidé cítí motivovaní a nacházejí ve své práci smysl, což se projevuje ve výkonnosti a dlouhodobé prosperitě.


ico-refREFERENCE

Co o spolupráci s námi řekl Aleš Peterka
Obchodní ředitel, Iron Mountain


ico-kontaktJste manažer a chcete jít do toho?
Jste HR profesionál a potřebujete o programu vědět více?

Kontakt


produkt-foto-talent

 

 

ROZVOJ TALENTŮ

Proč bychom se měli ve firmě starat o talenty a lidi s potenciálem k růstu?

Jak talentované lidi vybrat a jak o tom komunikovat (nekomunikovat) napříč firmou?

Jak akcelerovat (a nepřehnat to) rozvoj talentů?

Jak talenty udržet ve firmě a přetavit investované prostředky v konkrétní výsledky?

Rozhodující pro úspěch talent programů není jejich obsah a rozsah školení, mentorinků, koučování či jiných vzdělávacích a rozvojových aktivit. Vždy záleží na ochotě a schopnosti talentů převzít zodpovědnost za vlastní rozvoj. Tu je potřeba ozřejmit, podpořit a kultivovat. Naše zkušenosti pro úspěch v této oblasti shrnujeme do těchto priorit:

 • Talenty vybírejte společně s manažery na základě výkonu a potenciálu.
  Na začátku je nutné získat pozornost seniorních manažerů, aby do výběru vyslali ty, kteří kromě výkonu mají v sobě kus potenciálu, talentu a chuti. Stává se, že do Talent programů jsou vysláni ti, kdo mají vysoký výkon a neví se, co s nimi dál. Zhodnotit, kdo bude úspěšný o 1-2 úrovně výš než je jeho současná pozice, není snadné. Do hry vstupují kritéria jako sebe-uvědomění, schopnost se učit, drive, empatie jako některé prediktory budoucího úspěchu.
 • Realizace Development plánu musí nastat “on the job” nikoli na školení.
  Šance pro skutečný rozvoj nastává poté, co se nadšený talent vrací ze školení ke svému pracovnímu stolu a drží v ruce akční plán zaměřený na implementaci toho, co se naučil. Zkušenosti ukazují, že je klíčové získat pro svůj záměr/plán pozornost nadřízeného manažera, aby společně našli cestu, jak plán realizovat. Bez toho je pravděpodobné, že se nechá pohltit běžnými pracovními povinnostmi.
 • Práce na reálných projektech je zdrojem inspirace a učení. 
  Pravidlo 70 – 20 – 10 vede dnešní rozvojové programy k jednoznačnému poselství: čím více se podaří realizovat rozvoj na skutečných zakázkách/projektech, tím větší vzniká přidaná hodnota pro celou firmu. Projektová práce vede k nutnosti spolupráce s lidmi, které napřímo neřídí, v řadě případů jsou z jiných částí firmy či jiných zemí. Komplexita zadání, nutnost se seznamovat s novými oblastmi businessu, spolupráce ve virtuálních týmech na dálku – to všechno jsou významné zdroje nových zkušeností, které se stávají významným zdrojem učení (i když mu v průběhu zpravidla předchází určitá míra frustrace).
 • Talentům je třeba dávat další výzvy.
  Po skončení programů je dobré věnovat absolventům nadále pozornost – svěřovat jim zajímavé projekty, udržovat jejich vzájemné propojení a pocit sounáležitosti, který se zpravidla během programu vyvíjí. Tato skupina je nejohroženější z hlediska možných odchodů mimo firmu. Jsou nastartovaní, čekají na další příležitosti a zpravidla v tom nechtějí být trpěliví. Je potřeba je udržet na výsluní pozornosti, jinak snadno podléhají lákavým nabídkám odjinud.

 


ico-refREFERENCE

Co o spolupráci s námi řekla Daniela Razimova
Chief HR Officer, Home Credit


ico-kontaktJe téma využití potenciálu talentů váš job?
Nebo se chcete na toto téma poradit šířeji?

Kontakt