Jasné role, zodpovědnosti a pravomoce

Vědět, co se ode mne přesně chce, je základem pro pocit bezpečí. Jasné vymezení rolí a pravomocí je jeden z klíčových principů fungování vysoce výkonných týmů.