Dodržování všech dohod

To je další z chování, které je potřebné pro vysoce výkonné týmy. Důležité je všímat si, že právě teď dohodu uzavíráte, a pak držet slovo.