Vhodné zapojení druhých

Sdílejte s kolegy relevantní informace a konzultujte to, co se jich týká.
Vhodné zapojování druhých je další chování, které je společné výkonným a úspěšným týmům.