Art of Change roste

Umění změny na Art of Change

Většinou se pracuje u stolu, nás to stáhlo na zem. A flipchart jsme si vzali s sebou. Firmy mají většinou produkty a služby, my je opouštíme. Breakthrough! Díky, že nás inspirujete.

Dodržování všech dohod

To je další z chování, které je potřebné pro vysoce výkonné týmy. Důležité je všímat si, že právě teď dohodu uzavíráte, a pak držet slovo.

Vhodné zapojení druhých

Sdílejte s kolegy relevantní informace a konzultujte to, co se jich týká.
Vhodné zapojování druhých je další chování, které je společné výkonným a úspěšným týmům.